Velkommen! Her presenteres et utvalg av Solvita Mellenberga arbeider.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om arbeidene. God fornøyelse!

Profil

SOLVITA MELLENBERGA f. 8 oktober 1967

Solvita Mellenberga er billedkunstner med utdannelse fra Liepajas Kunstskole og Academy of Art i Riga. Hun arbeider med ulike typer materialer og teknikker, fra tegning, maleri og mixed media. Hun holdt sin første separatutstilling i 1991 og har etter dette deltatt på en rekke kollektivutstillinger i gallerier og kunstforeninger over hele Latvia.

Solvita skaper sin kunst ut fra et sterkt indre ønske om å få frem det vakre i menneskets opplevelser – i livet og i alle dets former. Hun ønsker å uttrykke livsveiens mangfold av følelser. Kontrasten mellom lys og skygge er det sentrale virkemidlet i hennes arbeider. Dette bruker hun bevisst for å fremheve stemningene hun ønsker. I arbeidsprosessen ønsker hun å komme helt nært motivet. Hun vil fange en stemning og skape et uttrykk for en følelse eller en tanke. Hun ønsker også at kunsten hennes skal gi oss anledning til å drømme oss bort.

Solvita har bodd i Latvia og Paris. Hun kom til Norge i 2004 og er nå bosatt i Lørenskog.

image/svg+xml

Menu